Träna i gymmet ivadmin  

Bästa utomhusträningen

Den bästa utomhusträningen är förmodligen löpning. Men kombinerar man löpning med annan träning så kan det bli ännu bättre. Här kommer tips på bra träningskombinationer och sätt att utveckla löpning som träningsform.

Träna i backe

Att ha tillgång till en riktigt stor backe kan vara bra för utveckla sin löpning. Antingen kan man springa flera varv för att i slutet av varje, spurta uppför en backe. Om den är tillräckligt brant kan det innebära man måste gå uppför. En annan variant är att helt enkelt springa uppför och gå nedför. Det här är mycket tung träning och ger benmuskler såväl som lungor ett ordentligt pass.

Träna med vikter

Det finns flera utomhusgym vilka går utmärkt att kombinera med löpning. Även här kan man exempelvis alternera mellan de två. Man kan även ha en cirkel träning där man springer en runda mellan varje styrkemoment.

Cykla och löpträna

Att cykla och löpträna kan vara en rolig kombination. För att få variation kan man ändra vilketdera av dem man börjar med. Man kan även på förhand ha placerat ut en cykel någonstans, vilken man springer till. Detta kan göra träningen mer äventyrlig och rolig.